Podujatia

workshoú2

Etnicky citlivé dáta – ich získavanie, využitie a interpretácia

Rektorát Prešovskej univerzity, ul. 17. Novembra 15, Prešov 080 01

30. júna 2016

Registrácia Program