Všetky príspevky KlaudiaBanaiova

(ENG) A new publications was released!

If you are interested in process of strengthening of cooperation between V4 and Western Balkans countries in the EU Enlargement process and implementation of Berlin process, you should not overlooked just released publications of the project – “Together for EU Enlargement – V4 and WB Strengthening Cohesion of EU Integration and Berlin process”:

V4 countries in the process of EU integration of the WB6 and

Implementation of Berlin Process in the Western Balkans countries (PDF)

The Project is supported by the International Visegrad Fund and the
Government of Montenegro.

Vláda nekoordinuje cezhraničné a medzinárodné aktivity regiónov, ich predstavitelia si skúsenosti vymieňali so susedmi

Bratislava, 8. decembra 2020 –  Dnes sa uskutočnil prvý z dvoch okrúhlych stolov, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností a informácii medzi expertmi a regiónmi Slovenska a susedných štátov. Účastníkmi prvého okrúhleho stola boli predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku.

Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“ realizovaným Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), ktorého cieľom je vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi pre VÚC Trnava a Prešov.

Adriana Skorupska z Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania hovorí, že v Poľsku sa snažia medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu krajov koordinovať v súčinnosti so štátnou správou. „Všetky priority a zmluvy musia byť potvrdené príslušným ministerstvom. Presné priority nie sú stanovené zákonom, pretože každá samospráva ich určuje sama,“ uviedla Skorupská. Na Slovensku to tak nie je.

Slovenská vláda tieto aktivity jednotlivých regiónov nekoordinuje a spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí je len veľmi slabá. „Ani vláda, ani ministerstvá nemajú koordinačný orgán, ktorý by túto spoluprácu koordinoval“, podotkol Alexander Duleba z SFPA. Miera zapojenia regiónov do vedenia a manažovania európskych programov závisí od nastavenia vlády, no zákon ako ho poznáme teraz, nie je dobre nastavený.

Na okrúhlom stole zaznelo i to, že súčasná pandemická situácia ovplyvnila aj vzájomnú spoluprácu regiónov. Najbližšie roky sa preto plánujú sústrediť na posilnenie synergií medzi regiónmi Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Kľúčovou oblasťou pre PSK v spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom je oblasť dopravy. Absolútnou prioritou je preto dobudovanie tranzitného koridoru Via Carpatia.

Projekt je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, projekt ,,Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodným vyšehradským fondom (IVF).

EDIT: Obsadené! Hľadáme finančného manažéra/ku medzinárodného projektu

Hľadáme finančného manažéra/ku na polovičný úväzok (650 eur btto s možnosťou príplatkov) do tímu v Bratislave na projekt podporený zo schémy Granty EHP a Nórska (https://www.eeagrants.sk/), ktorého/ej pracovná náplň bude primárne riadiť projekty z ekonomickej časti. Možnosť na dlhodobú spoluprácu a účasti na ďalších aktivitách.

Pracovná náplň:

 • zodpovedanie za finančné riadenie 1 medzinárodného projektu (SVK, UKR, NOR) od začiatku až po koniec (od dohodnutej zmluvy po záverečnú finančnú správu, 20 mesiacov) – v spolupráci s finančnými koordinátormi (UKR a NOR) a projektovým manažérom
 • plánovanie výdavkov, sledovanie cash flow podľa harmonogramu prác a rizík a kontrolu dodržiavania stanoveného rozpočtu
 • kontrolovanie oprávnenosti výdavkov v zmysle príručky pre prijímateľa Grantov EHP
 • spracovanie zákaziek a príprava podkladov pre účtovníka
 • spracovanie finančných správ (priebežné a záverečná)
 • pravidelná komunikácia s členmi projektového tímu, dodávateľmi

Vzdelanie

 • min. vysokoškolské I. stupňa
 • ekonomické (v prípade dostatočných skúseností v odbore nie je podmienkou)

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • ruský jazyk – výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • minimálne 3 a viac rokov skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou manažovania projektov z NFM, EHP schém
 • Znalosti aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Schopnosť komunikovať v anglickom (B2) jazyku, výhodou je schopnosť komunikovať v ruskom jazyku.
 • vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti
 • základné manažérske znalosti (analýza, plánovanie, riadenie ľudí, kontrola, hodnotenie)
 • snaha a motivácia pri dosahovaní cieľov, zodpovednosť
 • schopnosť konštruktívne riešiť problémy, konflikty, sťažnosti
 • kreativita a inovatívne myslenie
 • analytické a komplexné myslenie
 • flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa zmenám (ad hoc situácie, dynamické prostredie)
 • ochota v prípade potreby cestovať kvôli projektom (cestovanie bude v rámci projektu výnimočné)

V prípade záujmu poskytneme dodatočné informácie pri osobnom rozhovore.

Kontaktné osoby: Jitka Ivančíková (ivancikova@sfpa.sk),
Peter Brezáni (brezani@sfpa.sk)
Tel: +421 2 5443 3151

O nás:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (RC SFPA) v rámci svojej činnosti poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky; vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu európskych politík, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti a implementuje projekty v rámci rozvojovej spolupráce a cezhraničnej spolupráce.