Všetky príspevky Patrik Kováč

Transatlantic – Russia Civic Workshops

The 2018 new program entitled the Transatlantic – Russia Civic Workshops is designed to support and strengthen civil society, bridge the U.S.-Russia-Visegrad cooperation and promote collaborative projects between participating countries. All participants, including social and civil campaigners and representatives of NGO sector, will build their personal and organizational capacity, increase their outreach and effectiveness as civic activists working within their communities, as well as integrate with a larger network of like-minded leaders.

More details at: https://visegradschool.org/transatlantic-russia-civic-workshops/

 

Zapojte Vašu strednú školu do súťaže Mladý Európan v roku 2018!

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už 13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku.

Viac informácií: Výzva – Mladý Európan 2018

Newsletter – Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT.

Hlavným poslaním EDIC Prešov je zvyšovanie povedomia, vedomostí a informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o všetkých oblastiach činností EÚ, jej inštitúcií a o činnostiach, ktoré majú vplyv na každodennú činnosť obyvateľov prešovského regiónu i SR.

Primárnym cieľom EDIC Prešov je svojou informačnou, propagačnou, edukačnou i sprostredkovateľskou činnosťou priblížiť EÚ občanom regiónu, a to poskytovaním objektívnych a nezávislých informácií o EÚ, jej inštitúciách, politikách, prioritách, aktivitách.

Súčasne je však ambíciou EDIC Prešov postupne aktívne zapájať občanov prešovského regiónu do diskusií a „formovania“ európskych politík.

Prečítajte si náš prvý newsletter: Newsletter (PDF)

Think Visegrad Non-V4 Fellowship 2018 (deadline 20.03.2018)

Think Visegrad think-tank plat­form announces the opening of 2018 visiting fellowships in research fields of polit­i­cal sci­ence, inter­na­tional rela­tions and eco­nom­ics. Each fellowship is to take place in one of Think Visegrad’s member institution in the summer or fall of 2018. The duration of the fellowships is 6–8 weeks and the lump sum awarded to selected fellows is €3,000.

Details: Think Visegrad Fellowship

Súťaž: Nový vizuál Café Európa

Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) vyhlasujú verejnú súťaž na nový vizuál projektu Café Európa.

Cieľom je vytvorenie novej vizuálnej identity projektu Café Európa. Konkrétnym cieľom súťaže je oživiť grafický dizajn a imidž projektu, aby sa idea a aktivity Café Európa komunikovali jednoducho, jednotne a atraktívne voči projektovému publiku.

Súťažné návrhy predstavia:

  1. Návrh nového loga Café Európa, ktoré bude integrálnou súčasťou jednotného dizajnu verejnej komunikácie. Logo musí byť jednoducho rozpoznateľné a použiteľné pri komunikácii cez sociálne siete (Facebook, Twitter, Instagram) ako i vhodné pre použitie na reklamných predmetoch (tričká, šálky, perá a pod.).
  2. Návrh nového konceptu plagátov založených na jednotnom dizajne pre všetky podujatia a zároveň jednoduchej individuálnej schematickej ilustrácii k jednotlivým podujatiam s konkrétnou témou (napríklad európska bezpečnosť, boj s extrémizmom či budúcnosť spoločnej meny). Cieľom je zvýšiť konzistentnosť a rozpoznateľnosť značky Café Európa.

Termín dodania súťažných návrhov: 31. mája 2017 do 15:00

Kompletné znenie výzvy: Súťaž – Vizuál projektu Café Európa [PDF]

EU Sustainable Energy Week

CALLS OPEN FOR EUSEW 2017 ENERGY DAYS

LEAD, SHARE, INSPIRE! DO YOU HAVE AN IDEA FOR AN ENERGY DAY? APPLY AT ANY TIME TO SET UP A LOCAL ENERGY DAY.

 

Brussels, 30 March2017 – EU Sustainable Energy Week is back for its 12th edition. It takes place in Brussels from 19 to 25 June 2017 to promote energy – saving and renewables and is complemented by a two – month series of events around Europe.

This year’s theme is ‘Clean Energy for All Europeans’, inspired by the European Commission’s package of proposals to put consumers and growth at the heart of the sustainable energy transition. Sessions organised by the European Commission and energy stakeholders debate policy developments, best practices, initiatives and ideas that support Europe’s move towards clean,secure and efficient power as part of the Energy Union.

More information: http://www.eusew.eu/about-energy-days