Všetky príspevky Patrik Kováč

Tlačová správa: SET Plan 2016 – CEEC X

SET PLAN 2016 – CEEC X uzatvorila Slovenské predsedníctvo

 

V dňoch 30.11. až 1.12.2016 Bratislava hostila výročnú konferenciu venovanú strategickému plánu energetických technológií, SET Plan. Tá bola tohto roku spojená s už jubilejným, desiatym ročníkom najväčšej konferencie venovanej energetike v strednej Európe, Stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC). Toto podujatie bolo poslednou veľkou udalosťou Slovenského predsedníctva v rade EÚ.

V priestoroch hotela DoubleTree by Hilton sa na štrnástich paneloch a šiestich sprievodných podujatiach zišlo až 850 účastníkov z 51 krajín. Jednou z hlavných tém bol stav Energetickej únie a takzvaný „zimný legislatívny balíček“, ktorý deň po jeho odhalení v Bruseli prišiel do Bratislavy predstaviť podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Ten obsahuje 90 percent všetkej potrebnej legislatívy pre dobudovanie Energetickej únie.

Predseda Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol na konferencii predstavil Svetový energetický výhľad 2016. Ďalšími témami desiateho ročníka sa stali stratégie pre výskum, inovácie a konkurencieschopnosť, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť, „múdre“ mestá smart cities, a v neposlednom rade integrácia energetických trhov v strednej Európe a v EÚ v oblastiach regulácie, plynu a elektrickej energie.

Všetky panely boli vysielané naživo prostredníctvom internetu. Ak ste konferenciu tento rok nestihli, záznamy sú dostupné na stránke konferencie, rovnako tak aj galéria.

Čo sme sa z diskusií počas týchto dní naučili je podľa mňa to, že máme odlišné energetické identity. Čo sa týka energie a energetiky, máme rozličné kultúry, rozličné hodnoty. A tak sa na energiu a energetiku pozeráme z rozličných perspektív.“ Zhrnul v jednom z posledných vystúpení konferencie riaditeľ SFPA Alexander Duleba. „Čo dnes teda potrebujeme, je dostať tieto rozličné energetické identity bližšie ku sebe. Myslím si, že to dosiahneme iba ak budeme diskutovať, počúvať sa navzájom. Konferencie ako je táto slúžia práve tomuto cieľu.“

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, Ministerstva školstva a Ministerstva hospodárstva SR, vďaka odhodlanej práci organizátorov zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI), a vďaka podpore generálneho partnera konferencie Stredoslovenskej energetiky, hlavného partnera konferencie Slovenských elektrární, ako aj partnerov konferencie Datatherm, a. s., eustream a. s., Ipesoft a. s., Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Transpetrol, a. s..

Závery a poučenia z tejto konferencie SFPA vydá v podobe zborníka v priebehu januára 2017.

Už teraz si môžete prečítať zhrnutie, ktoré vyšlo v spolupráci s portálom EurActiv.sk pod názvom „Energetika v strednej Európe„.

Výzva k politickej zodpovednosti

Slovenská republika je už dvanásť rokov súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktoré jej poskytli bezpečnosť a pevnú pôdu pre  úspešný hospodársky a sociálny rozvoj. Členstvo v nich pomohlo prilákať zahraničných investorov a miliardy eur na obnovu slovenských ciest, miest a obcí. Všetkým obyvateľom Slovenska členstvo v EÚ  zvýšilo úroveň ochrany ich práv v každodennom živote a výrazne pomohlo napríklad pri ochrane práv obetí trestných činov, rovnosti mužov a žien, ochrane pred diskrimináciou, ochrane spotrebiteľov, či práv pacientov. Vďaka EÚ aj NATO môžeme žiť v relatívnom bezpečí a pokoji. Vďaka členstvu v NATO máme dnes 27 spojencov, ktorí sú pripravení v prípade potreby brániť našu vlasť a našich občanov. EÚ a NATO nie sú bez chýb – ale sú zďaleka najlepšou voľbou pre Slovensko.

Je preto znepokojujúce, že v súčasnosti sme svedkami nárastu spochybňovania nášho členstva v týchto inštitúciách. Vidno to u časti politických strán i akademickej obce. Máme samozrejme na výber, či v EÚ a NATO sme alebo nie; žijeme v slobodnej spoločnosti a rozhodnutie o členstve je na nás. Ale so slobodou prichádza zodpovednosť rozhodnúť sa múdro. A svojvoľne podkopať základy prosperity a stability Slovenska vystúpením z EÚ či NATO by bol fatálny vlastný gól. Tí, ktorí o to žiadajú, nenavrhujú alternatívy. To nie je náhoda – všetky ostatné návrhy by pre krajinu našej veľkosti a postavenia znamenali pokles životnej úrovne a zvýšenie bezpečnostných rizík. Spochybňovanie členstva v EÚ a NATO je v rozpore so záujmami SR a jej občanov. Je nezodpovednou výzvou k medzinárodnému dobrodružstvu, ktoré zníži bezpečnosť SR, zhorší jej vyhliadky na hospodársky rast i sociálny rozvoj a vytvorí predpoklady pre demontáž demokracie a príchod vlády politických extrémistov.

Vyzývame preto zodpovedných politikov, aby prestali s témou členstva politikárčiť. Aj tí, čo veria v európske a transatlantické inštitúcie, ale ťažia body z hanobenia EÚ a NATO, len nahrávajú extrémistom a v konečnom dôsledku hazardujú s našim členstvom v nich. Vládu SR vyzývame, aby zastavila spochybňovanie našich medzinárodných záväzkov a začala aktívne hovoriť o základných bezpečnostných otázkach štátu a o dôležitosti EÚ a NATO pre našu obranu, bezpečnosť a prosperitu. Veď do týchto inštitúcií sme vstúpili preto, lebo ponúkli jasne najlepšiu garanciu prežitia a zveľadenia našej krajiny. Len to už dnes bežný občan z úst predstaviteľov vlády prakticky nepočuje. Otvára sa tak priestor pre demagógov, aby bez reakcie autorít – a niekedy priam s ich naznačenou podporou – šírili účelové klamstvá o EÚ a NATO. Mimovládne organizácie vedia pomôcť naprávať klamstvá o oboch inštitúciách, ale nemôžu nahradiť vládu SR a prácu poslancov NR SR.

Slovensko predsedá od začiatku tohto mesiaca Rade Európskej únie; tento týždeň sa tiež uskutoční summit Severoatlantickej aliancie. Tieto udalosti vidíme ako ideálnu príležitosť pre najvyšších štátnych predstaviteľov začať jasne hovoriť o prínosoch členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii a v EÚ a neprestať v tom. Objasňovanie týchto tém si totiž vyžaduje trpezlivý a systematický prístup.

Signatári:

Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Dušan Fischer, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Ján Hacaj, podnikateľ

Daniel Milo, právnik a odborník na extrémizmus

Marian Majer, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Juraj Mesík, aktivista

Jaroslav Naď, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku

Mário Nicolini, aktivista a analytik

Róbert Ondrejcsák, STRATPOL

Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti

Boris Strečanský, rozvojový špecialista

František Šebej, Národná rada Slovenskej republiky

Martina Šinková, Euroatlantické centrum

Milan Vanga, manažér externej komunikácie, vojenský publicista a vojnový veterán

PODPÍSAŤ TU