Všetky príspevky Patrik Kováč

Think Visegrad Non-V4 Fellowship 2019 (deadline 14.04.2019)

Think Visegrad think-tank plat­form announces the opening of 2019 visiting fellowships in research fields of polit­i­cal sci­ence, inter­na­tional rela­tions and eco­nom­ics. Each fellowship is to take place in one of Think Visegrad’s member institution in the summer or fall of 2019. The duration of the fellowships is 6–8 weeks and the lump sum awarded to selected fellows is €3,000.

Details: Think Visegrad Fellowship
Call: Call for proposals_2019
Application Form: Application-Form_2019

Video: Kosovská armáda

Čo znamená transformácia kosovských bezpečnostných zložiek na armádu pre stabilitu a bezpečnosť západného Balkánu? Môže situácia vyústiť do ozbrojeného konfliktu? Ako to ovplyvní integračné snahy Kosova a Srbska o vstup do EÚ? Odpovedá analytik SFPA, Tomáš Strážay.