Všetky príspevky Patrik Kováč

Súťaž: Nový vizuál Café Európa

Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) vyhlasujú verejnú súťaž na nový vizuál projektu Café Európa.

Cieľom je vytvorenie novej vizuálnej identity projektu Café Európa. Konkrétnym cieľom súťaže je oživiť grafický dizajn a imidž projektu, aby sa idea a aktivity Café Európa komunikovali jednoducho, jednotne a atraktívne voči projektovému publiku.

Súťažné návrhy predstavia:

  1. Návrh nového loga Café Európa, ktoré bude integrálnou súčasťou jednotného dizajnu verejnej komunikácie. Logo musí byť jednoducho rozpoznateľné a použiteľné pri komunikácii cez sociálne siete (Facebook, Twitter, Instagram) ako i vhodné pre použitie na reklamných predmetoch (tričká, šálky, perá a pod.).
  2. Návrh nového konceptu plagátov založených na jednotnom dizajne pre všetky podujatia a zároveň jednoduchej individuálnej schematickej ilustrácii k jednotlivým podujatiam s konkrétnou témou (napríklad európska bezpečnosť, boj s extrémizmom či budúcnosť spoločnej meny). Cieľom je zvýšiť konzistentnosť a rozpoznateľnosť značky Café Európa.

Termín dodania súťažných návrhov: 31. mája 2017 do 15:00

Kompletné znenie výzvy: Súťaž – Vizuál projektu Café Európa [PDF]

EU Sustainable Energy Week

CALLS OPEN FOR EUSEW 2017 ENERGY DAYS

LEAD, SHARE, INSPIRE! DO YOU HAVE AN IDEA FOR AN ENERGY DAY? APPLY AT ANY TIME TO SET UP A LOCAL ENERGY DAY.

 

Brussels, 30 March2017 – EU Sustainable Energy Week is back for its 12th edition. It takes place in Brussels from 19 to 25 June 2017 to promote energy – saving and renewables and is complemented by a two – month series of events around Europe.

This year’s theme is ‘Clean Energy for All Europeans’, inspired by the European Commission’s package of proposals to put consumers and growth at the heart of the sustainable energy transition. Sessions organised by the European Commission and energy stakeholders debate policy developments, best practices, initiatives and ideas that support Europe’s move towards clean,secure and efficient power as part of the Energy Union.

More information: http://www.eusew.eu/about-energy-days

Think Visegrad Fellowship 2017 (deadline 28.04.2017)

Think Visegrad think-tank plat­form announces the opening of 2017 visiting fellowships in research fields of polit­i­cal sci­ence, inter­na­tional rela­tions and eco­nom­ics. Each fellowship is to take place in one of Think Visegrad’s member institution in the summer or fall of 2017. The duration of the fellowships is 6–8 weeks and the lump sum awarded to selected fellows is €3,000.

Details: Think Visegrad Fellowship