Všetky príspevky Patrik Kováč

Prihlás sa na stáž v SFPA

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) hľadá posily na pozíciu stážistu (10 – 15 hodín týždenne).

Predpokladané ukončenie výberového konania: 29. február 2020

Začiatok stáže: marec 2020

Trvanie stáže: 3 mesiace s možnosťou predĺženia

Miesto stáže: Kancelária SFPA, Staromestská 6/D, Bratislava

Predpokladaná náplň práce

Spracovanie podkladov a výpomoc pri realizovaní projektov v rámci programov SFPA.

Edičná práca s textom s možnosťou vlastných autorských príspevkov pre webový portál Zahraničná politika.  

Príprava a zverejňovanie PR výstupov na webovej stránke a sociálnych sieťach.

Výhody

Získavanie pracovných skúseností v odbore. Možnosť získať kontakty a široký prehľad v zahraničnej politike.

Zaujímavá práca v priateľskom prostredí, flexibilný pracovný čas a práca v centre Bratislavy.

Požiadavky

Študent VŠ v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, marketing prípadne iných príbuzných odborov.

Výborné ovládanie slovenského a anglického jazyka.  

Zodpovednosť, dôslednosť, flexibilita a zmysel pre humor.

Pokročilá práca s počítačom a digitálne zručnosti sú výhodou.

V prípade záujmu

Životopis v slovenskom jazyku a stručný motivačný list (1/2 A4) v anglickom jazyku pošlite mailom na adresu sfpa@sfpa.sk.

Strieborná plaketa MZVaEZ SR pre Alexandra Dulebu

Na záver Ministerskej rady OBSE v Bratislave minister Miroslav Lajčák ocenil striebornou medailou významne osobnosti z občianskej spoločnosti (MVO a media), ktoré sa dlhodobo angažujú v oblasti medzinárodných vzťahov a robia dobré meno našej krajine.

Za dlhodobú angažovanosť v slovensko-ukrajinských vzťahoch a aktívnu spoluprácu počas predsedníctva SR v OBSE bol ocenený aj dlhoročný riaditeľ SFPA Alexander Duleba.

Postoje politických strán k európskym výzvam

Rok 2019 priniesol nové zloženie európskych inštitúcií a mnohé výzvy, ktorým čelí Európa, čoraz viac naberajú na intenzite. Medzi tieto patria aj klimatické zmeny, digitalizácia, či starnutie obyvateľstva. Je zrejmé, že reakcia na tieto globálne výzvy musí prísť nielen na európskej, ale aj na národnej úrovni. Aké sú súčasné európske riešenia? A aké sú návrhy slovenských politických strán, ktoré sa budú uchádzať o mandát vo februárových voľbách do Národnej rady SR?

Pohľad Európskej komisie

Postoje politických strán

Think Visegrad Non-V4 Fellowship 2019 (deadline 14.04.2019)

Think Visegrad think-tank plat­form announces the opening of 2019 visiting fellowships in research fields of polit­i­cal sci­ence, inter­na­tional rela­tions and eco­nom­ics. Each fellowship is to take place in one of Think Visegrad’s member institution in the summer or fall of 2019. The duration of the fellowships is 6–8 weeks and the lump sum awarded to selected fellows is €3,000.

Details: Think Visegrad Fellowship
Call: Call for proposals_2019
Application Form: Application-Form_2019