SFPA - Slovak Foreign Policy Affairs


Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska III


Analytická správa z konferencie

Charakteristika
Medzinárodná konferencia o stratégii energetickej bezpečnosti SR v kontexte rozvoja spoločnej energetickej politiky EÚ.

Miesto/termín
Kongresová sála MZV SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
23. – 24. november 2009

Vystupujúci

Oľga Algayerová, Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky
Václav Bartuška, veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť, Česká republika
Radomír Boháč, Generálny riaditeľ, Sekcia hospodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci, Ministerstvo zahraničných vecí SR
Walter Boltz, predseda, Rakúsky regulačný úrad pre energetiku prezentácia
Christoph Braner, Zástupca pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť, DG RELEX, Európska komisia
Nicola Cotugno, Riaditeľ úseku obchodu, Slovenské elektrárne, a.s. prezentácia
Eltay Dilbazi, Odborný pracovník, Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita prezentácia
Alexander Duleba, riaditeľ, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Andrea Elscheková-Matisová, vedúca, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Karol Galek, Riaditeľ, Generm, s.r.o. prezentácia
Michael Gonchar, Riaditeľ programov energetiky, NOMOS Intellenergy Group prezentácia
Eva Gulíková, administrátor, Eko-Fond prezentácia
Karel Hirman, riaditeľ sekcie energetických činností, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Jozef Holjenčík, predseda, Rada pre reguláciu prezentácia
Vladimír Jacko, viceprezident pre technológiu, U.S. Steel Košice, s.r.o. prezentácia
Vladimír Kanas, Hlavný manažér, Energetický sektor, Siemens, s.r.o. prezentácia
Ján Klepáč, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Ivan Kočiš, Partner, Geothermal Anywhere s.r.o. prezentácia
Przemyslaw Kordasiewicz, Energetická politika a bezpečnosť dodávok, GR TREN, Európska komisia prezentácia
Marcel Lauko, Riaditeľ, Energy Centre Bratislava
Marcus Lippold, Odbor pre ropu a uhlie, DG TREN, Európska komisia prezentácia
Hans-Gilbert Meyer, člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. prezentácia
Blahoslav Němeček, podpredseda, Energetický regulačný úrad, Česká republika prezentácia
Ján Petrovič, Riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR prezentácia
Michal Puchel, zástupca riaditeľa pre stratégiu a rozvoj spoločnosti, Západoslovenská energetika, a.s. prezentácia
Andrea Seková, riaditeľka, Odbor hmotných rezerv a núdzových zásob ropy, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky prezentácia
Marek Senkovič, hlavný ekonóm, Slovnaft, a.s. prezentácia
Zuzana Sternová, riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. prezentácia
Alena Šalamonová, manažérka regulačných a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne, a.s. prezentácia
Miroslav Škorník, Poradca ministra hospodárstva SR
Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra prezentácia
Martin Zlocha, Obchodný manažér sektoru Telco, Utility, IBM Slovensko, s.r.o. prezentácia

Program konferencie si môžete stiahnuť tu.

Registrácia

Do 20. novembra 2009, telefonicky na 02-54433151 alebo emailom na ivancikova [at] sfpa.sk

Témy panelov

Panel I. Plynová kríza v januári 2009 : poučenie pre energetickú bezpečnosť Slovenska a EÚ
V januári 2009 zažilo Slovensko takmer dva týždne úplného zastavenia dodávok zemného plynu z Ruska cez územie Ukrajiny. Slovenská vláda bola nútená zaviesť núdzové nariadenia odberu zemného plynu pre spoločnosti. Celkové straty slovenskej ekonomiky zapríčinené krízou sa odhadujú na stovky miliónov eur. Panelová diskusia má za cieľ zhrnúť poučenie z krízy pre zabránenie jej opakovaniu v budúcnosti a vyhodnotiť reakcie na plynovú krízu zo strany vlády ako aj súkromného sektora na Slovensku. Okrem toho bude panel skúmať vonkajší rozmer krízy, menovite vzťahy medzi EÚ, Ruskom a Ukrajinou v oblasti dodávok plynu ako aj schopnosť únie vyrovnať sa s podobnými krízami prostredníctvom rozvoja jej vlastnej plynovej infraštruktúry a prostredníctvom rozšírenia energetického dialógu s Ruskom a Ukrajinou. Čo je potrebné urobiť na národnej úrovni a čo na úrovni EÚ, aby sa zabránilo plynovej kríze v budúcnosti?

Panel II. Bezpečnosť dodávok ropy na Slovensko a vývoj trhu s ropou v regióne strednej Európy
Diskusia sa zameria na analýzu nasledujúcich dvoch tém: po prvé, vyhliadky na udržanie bezpečnej a dlhodobej dodávky ropy prostredníctvom ropovodu Družba v súvislosti s meniacou sa ruskou stratégiou pre prepravu ropy; po druhé, súčasné vývojové trendy na trhu s ropou v regióne strednej Európy vrátane nedávnych hromadných akvizícií. Aké sú vyhliadky pre energetickú bezpečnosť na Slovensku a v regióne strednej Európy v oblasti dodávok ropy a pre rozvoj kapacít na spracovanie ropy a zabezpečenia dlhodobých záujmov petrochemického priemyslu v regióne?

Panel III. Perspektívy pre ďalší rozvoj regulačnej politiky EÚ a členských štátov
Panelová diskusia sa sústredí na vyhliadky ďalšieho rozvoja spoločného regulačného rámca sieťových odvetví v EÚ a členských štátov. Kde sa dnes nachádza EÚ, pokiaľ ide o rozvoj vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou? Aké sú kľúčové otázky ďalšieho vývoja regulačnej politiky pre Slovensko? Čo je potrebné urobiť pre vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia, pre posilnenie konkurencieschopnosti na trhu a ochranu spotrebiteľov? Aké sú spoločné črty a naopak rozdiely medzi Slovenskom a našimi susedmi v EÚ v oblasti regulačnej politiky? Aké sú vyhliadky pre slovenskú kandidatúru na sídlo Agentúry pre spoluprácu energetických regulačných orgánov?

Panel IV. Zvýšenie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Panel zhodnotí implementáciu stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky v oblasti energetickej efektívnosti, vrátane slovenského akčného plánu pre energetickú efektívnosť na obdobie 2008-2010. Bude sa tiež zaoberať doterajším pokrokom pri zvyšovaní využívania obnoviteľných zdrojov energie. Čo je potrebné urobiť na Slovensku a v EÚ pre zníženie energetických nákladov ekonomiky a pre zníženie spotreby energie v rámci priemyslu, služieb a domácností? Aké sú vládne programy v tejto oblasti a čo môže byť vstup súkromného sektora?

Panel V. Vyhliadky výroby elektrickej energie na Slovensku a prepojenia prenosových sietí so susednými krajinami
Slovensko spolu s niektorými ďalšími krajinami v regióne strednej Európy čelí nedostatkom v oblasti výroby elektrickej energie. Panelová diskusia sa zhodnotí potreby zabezpečenia elektrickej energie v regióne z pohľadu udržania ekonomického rastu, rovnako ako aj vyhliadok na zavádzanie nových projektov na výrobu elektriny na Slovensku a v susedných krajinách. Okrem toho prehodnotí možnosti rozvoja regionálnych rozvodných sietí a prepojenia trhov s elektrinou v rámci regiónu strednej Európy.

Viac k téme


Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska II (27.-28. októbra 2008, Bratislava)
Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska I (14.-15. november 2007, Bratislava)
Sekcia Energetika na EurActiv.sk
Analytická správa z konferencie

Slovensko bude zvyšovať svoju energetickú efektívnosť, EurActiv.sk 2.12.2009
http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/slovensko-bude-zvysovat-svoju-energeticku-efektivnost-video-014052?newsletter=206

Ivan Kocis: We could offer the solution for ultra deep geothermal drilling
http://geothermania.blogactiv.eu/geothermal_energy/ultra_deep_drilling_technologies/ivan-kocis-we-could-offer-the-solution-for-ultra-deep-geothermal-drilling_2009_11_24/

Slovensko do roku 2030 zníži energetickú spotrebu o desatinu, EurActiv.sk 24.11.2009
http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/slovensko-do-roku-2030-znizi-energeticku-spotrebu-o-desatinu-013996

Plynová kríza: Môže sa zopakovať, EurActiv.sk 23.11.2009
http://www.euractiv.sk/energetika/clanok/plynova-kriza-moze-sa-zopakovat-013985Organizátori


v spolupráci s

Ministerstvom zahraničných vecí SR

Hlavní partneri

Partneri

Mediálny partnerCopyright 2008 CREEO s.r.o. All rights reserved.