Projekty

The main objective of the project “V4 and the International Crisis Management” is to revive the debate on the engagement of V4 countries in activities of international crisis management (ICM) under terms of changed security environment. We have analyzed the engagement of the V4 countries in the ICM through NATO, the EU and the OSCE, […]

Building capacities for energy sector reform in Ukraine

We will organize 1. Four training sessions in Kyiv for Ukrainian government officials National experts from V4 countries will deliver presentations on V4 experiences of energy efficiency. Each V4 expert will hold a one-day seminar on his/her country’s experience of implementing the EU legislation, developing national policies and programs for energy efficiency and the use […]

Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine

Duration: September, 2015 to February, 2017 Funding: International Visegrad Fund Moldova and Ukraine, countries of the European Union’s Eastern Partnership program, are undergoing complex processes of democratic transformation, but with weak embeddedness of democratic values and principles drawbacks can occur. It is embeddedness that helps to overcome the challenges of transformation and pushes countries beyond […]

International Crisis Management

The change of local and regional security environment necessarily requires an adequate response not only from the nation states, but also from international organizations active in the field of international crisis management. The ICM project deals with the civilian and military aspects of crisis management, as well as new and classical approaches to the solution […]

More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership

We will organize 1. Tutorial for NGOs The tutorial will collect recommendations for the developmental NGOs from the V4 countries and of the EU to better engage in pro-democracy activities in the EaP countries. It will also include the perspective of the EaP stakeholders in the pro-democratic processes 2. Warsaw Round Table Round Table in […]

Think Visegrad

Think Visegrad—V4 Think Tank Platform is a net­work for struc­tured dia­log on issues of strate­gic regional impor­tance. The net­work ana­lyzes key issues for the Visegrad Group (V4), and pro­vides rec­om­men­da­tions to the gov­ern­ments of V4 coun­tries, the annual pres­i­den­cies of the group, and the International Visegrad Fund. Think Visegrad cov­ers the­matic pri­or­i­ties of V4 includ­ing […]

Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility

The project is aimed at systematic monitoring of current migration dynamics in Ukraine (both internal and international migration, particularly to V4 and the EU) resulted from Crimea annexation and armed conflict in Eastern Ukraine. It will investigate both qualitative and quantitative (where possible) characteristics of forced migration and accompanying economic-driven migration. It will also present […]

Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom (CBC01018)

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice. Ciele projektu sú: 1) zlepšenie existujúcich nedostatkov v kvalite ľudských zdrojov colných a pohraničných úradov, najmä vo vzdelávaní a komunikácii slovenskej a ukrajinskej hraničnej stráže a colných úradníkov cez tréningy, výskumné pobyty a vypracovania študijných materiálov pre nich; 2) zlepšenie politík a iniciatíva na […]

Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou (CBC01014)

Jedná sa o výskumný a vzdelávací projekt, ktorý tiež zahŕňa veľké množstvo klastrovacích a sieťovacích aktivít. Hlavnou myšlienkou je prenos nórskeho know-how z EÚ-NO vzťahov a NO-RU vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce pre zlepšenie EÚ/SK-UA vzťahov a pre približovanie Ukrajiny k EÚ. Nasledujúcich 5 prioritných sektorových oblastí projektu charakterizuje projekt : 1 ) Ekonomika & […]

Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici (CBC01017)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť manažment spoločnej SK-UA Schengenskej hranice, konkrétne: 1) zrýchliť vybavovací proces pri prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice; 2) skvalitniť odbornú prípravu policajtov, vrátane zvýšenia ich jazykových znalostí; 3) realizovať výskum a prieskum názorov cestujúcich i policajtov s cieľom zlepšiť výkon služby policajtov a skrátiť čakacie doby na hraničných priechodoch; 4) zaviesť moderné technológie […]