25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

12. marca 2019 - Hotel Radisson Blu, Bratislava

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Nadácia Konrada Adenauera (KAS)
Si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu publikácie

 

25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

 

spojenú s diskusiou o aktuálnych podobách spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom, ktorá sa uskutoční

12. marca 2019 (utorok) o 17:00 v hoteli Radisson Blu, Bratislava

Publikáciu uvedú

Matthias Barner, riaditeľ zastúpenia KAS pre Slovenskú a Českú republiku
a Tomáš Strážay, editor publikácie, analytik SFPA

 

Panelovej diskusie moderovanej zahraničnopolitickým analytikom Pavlom Demešom sa zúčastní

J.E. Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike,

spoluautori publikácie
Klaudia Báňaiová, analytička SFPA
Alexander Duleba, riaditeľ  SFPA
Zsolt Gál, odborný asistent Katedry politológie FF UK
Tomáš Madleňák, analytik SFPA
Marek Lenč, nezávislý analytik

 

Prezentácia aj diskusia sa uskutočnia v slovenčine a nemčine, so simultánnym tlmočením.

V závere podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na malé občerstvenie.


Die Slowakische Gesellschaft für Auswärtige Politik (SFPA) und die Konrad-Adenauer Stiftung (KAS) laden Sie herzlich ein zur Präsentation der Publikation

 

25 Jahre deutsch-slowakische Beziehungen

 

12. März 2019 um 17 Uhr im Hotel Radisson Blu, Bratislava

Die Publikation wird präsentiert von:

Matthias Barner, Leiter der Büros der KAS in der Tschechischen Republik und in der Slowakei,
Tomáš Strážay, Herausgeber der Publikation, Analyst, SFPA

 

An der Podiumsdiskussion zu aktuellen Formen der Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Deutschland werden teilnehmen:

S.E. Joachim Bleicker, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei,

und die Autoren der einzelnen Kapitel

Klaudia Báňaiová, Analystin, SFPA
Alexander Duleba, Direktor, SFPA
Zsolt Gál, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Politikwissenschaften, Philosophische Fakultät der Comenius-Universität
Tomáš Madleňák, Analyst, SFPA
und Marek Lenč, Analyst

 

Moderator: Pavol Demeš, aussenpolitischer Analyst

 

Nach dem Programm sind Sie zu einem kleinen Empfang eingeladen.

Simultanübersetzung Deutsch und Slowakisch

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0ZwwnpFdwi2fnmAEt63d4S6xy9oXBGm9w6WzrsMTUZRkPoA/viewform