Central European Day of Energy

11. decembra 2017 - Berlaymont Building, Schuman Room Rue de la Loi 200, Brussels

CEEP intends to build up on the success of the first edition and organise in cooperation with the European Commission the 2nd Central European Day of Energy.

The essential goals of the CEDE initiative are to provide comprehensive information concerning the ongoing transition of Central European energy sector driven by the implementation of new technologies. We aim to demonstrate how Central European countries are incrementally transforming their energy sector in order to contribute to the EU’s climate policy objectives and to comply with the Paris Agreement commitments. This comes as a self-imposed topic, since the first edition focused on the infrastructure needs in the region.

This year’s event will focus on the sustainable energy, innovation and modern technologies in Central Europe – renewable energy expansion, low emission technologies use, smart grids, energy efficiency projects, decarbonisation of transport sector (development of electromobility) that drive the energy transition. Furthermore, the event will address the most cost-effective strategies to develop a sustainable and environmental friendly energy sector in Central Europe.

The European energy sector has been changing rapidly in recent years and one of the driving forces of this process
is innovation. Most of energy companies recognised the importance of investments in new technologies which bring
substantial economic and environmental benefits and allow to adapt to the new market realities. In Central Europe,
though not a forefront region when it comes to innovation, companies are increasingly devoted to developing and
transforming their businesses, using new technologies and innovations. The efforts are tangible and Central European
countries are more and more advanced in the process of energy transition.

National governments have started to promote sustainable energy, innovation and new technologies in energy
systems. Energy companies across the region adapt their business models, develop new-tech expertise and offer
innovative solutions. Sector of energy-focused start-ups is developing rapidly, while scientific institutes engage in
numerous research projects. All of these developments pass largely unnoticed by the majority of external observers.

Although countries do not introduce spectacular R&D policies, there are few eye-catching examples of technological
breakthroughs coming from the region. What is happening in Central Europe is more similar to a quiet revolution—a
number of steady changes in policies, businesses and academia, which taken together trigger innovation and improve
functioning of energy systems.

This paper aims to briefly present major issues on energy innovation development in Central and Southeastern
Europe (referred further as EU-11). The concept of energy innovation is blurred and inclusive and it is difficult to
determine its real boundaries. So, we treat this topic widely, showing the general changes that lead to modernisation
of the energy systems.

The paper is divided into three main sections. The first describes the general approach of national governments
and business sectors in the region towards energy innovation. We show the pattern of growing interest in energy
innovation and present the main challenges experienced so far, such as low financing levels. The second part shows
several examples of energy innovation ‘in action’. In particular, the implementation of the new technologies in
power production and transmission (inter alia RES penetration and implementation of smart grids), application of
new technologies in traditional energy industries (nuclear and clean-coal technologies) and trends of electrification
of transport. We also show a few interesting cases of new business models emerging in the energy sector. Thirdly, we
offer several policy recommendations to support energy innovation in the region and move the process of energy
transition forward.

This paper presents a broad picture of the region and general trends and was drafted with the support of seven
research institutions from the Czech Republic (Masaryk University), Hungary (REKK), Lithuania (Kaunas University of
Technology), Poland (Sobieski Institute), Romania (Romanian Energy Center) and Slovakia (SFPA) as well as Electric
Vehicles Promotion Foundation (Poland).

Energy innovations in Central Europe. Developments, challenges and ways forwardCEEP-policy-paper-CEDE2017

Región európskej jedenástky (EU-11) je rastúcou ekonomikou s rastúcim apetítom po energii. Aby bol zabezpečený prechod k udržateľnej energetike, firmy aj vlády začali hľadať inovatívne riešenia, ktoré umožnia krajinám pokračovať v ich ekonomickom raste a súčasne zaistiť správne využívanie ich energetických zdrojov. Biomasa, inteligentné siete, efektívna rafinácia, obnoviteľné zdroje a e-mobilita boli medzi projektmi prezentovanými počas druhého ročníka Stredoeurópskeho dňa energetiky, ktorý sa konal v Bruseli.

Aj napriek tomu že sa podľa Európskeho prehľadu výsledkov inovácie krajiny európskej jedenástky umiestňujú pod európskym priemerom v oblasti inovatívnych systémov, stojí za zmienku, že tento región začína svoju cestu k inováciám z omnoho obtiažnejšej pozície než krajiny západnej Európy.

„Až na niekoľko výnimiek je množstvo verejných a súkromných finančných prostriedkov venovaných na výskum a vývoj v oblasti energetiky značne nižšie, decentralizácia a digitalizácia produkcie a prenosu elektriny je pomalšia, zatiaľ čo trendy v oblasti elektromobility ukazujú zatiaľ iba nesmelé známky rozvoja. Aj napriek tomu sa však región prebúdza a chce byť konkurencieschopný na globálnom trhu. To, čoho sme boli svedkami na dnešnej akcii je priamym dôkazom toho, že chceme v tomto procese zohrať svoju úlohu”, povedal predseda predstavenstva CEEP, Leszek Jesień.

Z pohľadu firiem a súkromných spoločností sú investície do energetických inovácií vysoko riskantné, a bez verejnej podpory (politickej a finančnej), sa vedenia nikto neujme. Takáto situácia nastáva obzvlášť v prípadoch, kedy je potrebné vynaložiť veľké finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry.

„Investície, hlavne tie systémovej povahy, vyžadujú dlhodobú istotu a stabilitu politických vízií, právneho rámca a taktiež cielené stimuly. Pri tvorbe týchto podmienok je nutné zdôrazniť dôležitosť princípu technologickej neutrality. Všetky zdroje, od obnoviteľných zdrojov energie až po technológie čistého spaľovania uhlia, by mali byť využité čo najefektívnejším spôsobom, udržateľným z hľadiska životného prostredia, aby bola zabezpečená naša energetická nezávislosť a tým pádom aj bezpečnosť”, zdôraznil Jerzy Buzek, europoslanec a predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku.

Členovia CEEP a iné firmy a spoločnosti zo strednej Európy, ktoré sa zúčastnili na tomto evente, prejavili svoju pripravenosť prispieť k splneniu všetkých európskych cieľov v oblasti klímy a energetiky, pokiaľ to nebude brániť ekonomickému rozvoju tohto regiónu.

„Okrem konsolidácie regulačného rámca a zabezpečovania prístupu k financiám sa Európska komisia sústredí aj na rozvoj a zavádzanie nových technológií ktoré budú poháňať transformáciu energetického systému v Európe. Toto je zvlášť dôležité pre krajiny strednej Európy,“ komentoval generálny riaditeľ pre energetiku v Európskej komisii Dominique Ristori.

Tento event spoluorganizovali Central Europe Energy Partners a Európska komisia s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu 11. decembra v Bruseli. Druhý ročník tohto podujatia bol pripravený v spolupráci s partnermi z Českej republiky (Masarykova univerzita), Maďarska (REKK), Litvy (Kaunas University of Technology), Poľska (Sobieski Institute), Rumunska (Romanian Energy Center) a Slovenska (SFPA) ako aj s poľskou Electric Vehicle Promotion Foundation.

 

Central Europe Energy Partners (CEEP) reprezentuje záujmy energetických a energeticky-náročných firiem strednej Európy, predovšetkým v oblasti podpory vyváženej transformácie energetického systému v súlade v princípom technologickej neutrality, a v oblasti posilnenia energetickej bezpečnosti regiónu a rámci európskej energetickej a klimatickej politiky.
 

More information

@CEEP_energy

#CEDEnergy
www.ceep.be
/cede2017