Central European Day of Energy

11. decembra 2017 - Berlaymont Building, Schuman Room Rue de la Loi 200, Brussels

CEEP intends to build up on the success of the first edition and organise in cooperation with the European Commission the 2nd Central European Day of Energy.

The essential goals of the CEDE initiative are to provide comprehensive information concerning the ongoing transition of Central European energy sector driven by the implementation of new technologies. We aim to demonstrate how Central European countries are incrementally transforming their energy sector in order to contribute to the EU’s climate policy objectives and to comply with the Paris Agreement commitments. This comes as a self-imposed topic, since the first edition focused on the infrastructure needs in the region.

This year’s event will focus on the sustainable energy, innovation and modern technologies in Central Europe – renewable energy expansion, low emission technologies use, smart grids, energy efficiency projects, decarbonisation of transport sector (development of electromobility) that drive the energy transition. Furthermore, the event will address the most cost-effective strategies to develop a sustainable and environmental friendly energy sector in Central Europe.

Región európskej jedenástky (EU-11) je rastúcou ekonomikou s rastúcim apetítom po energii. Aby bol zabezpečený prechod k udržateľnej energetike, firmy aj vlády začali hľadať inovatívne riešenia, ktoré umožnia krajinám pokračovať v ich ekonomickom raste a súčasne zaistiť správne využívanie ich energetických zdrojov. Biomasa, inteligentné siete, efektívna rafinácia, obnoviteľné zdroje a e-mobilita boli medzi projektmi prezentovanými počas druhého ročníka Stredoeurópskeho dňa energetiky, ktorý sa konal v Bruseli.

Aj napriek tomu že sa podľa Európskeho prehľadu výsledkov inovácie krajiny európskej jedenástky umiestňujú pod európskym priemerom v oblasti inovatívnych systémov, stojí za zmienku, že tento región začína svoju cestu k inováciám z omnoho obtiažnejšej pozície než krajiny západnej Európy.

„Až na niekoľko výnimiek je množstvo verejných a súkromných finančných prostriedkov venovaných na výskum a vývoj v oblasti energetiky značne nižšie, decentralizácia a digitalizácia produkcie a prenosu elektriny je pomalšia, zatiaľ čo trendy v oblasti elektromobility ukazujú zatiaľ iba nesmelé známky rozvoja. Aj napriek tomu sa však región prebúdza a chce byť konkurencieschopný na globálnom trhu. To, čoho sme boli svedkami na dnešnej akcii je priamym dôkazom toho, že chceme v tomto procese zohrať svoju úlohu”, povedal predseda predstavenstva CEEP, Leszek Jesień.

Z pohľadu firiem a súkromných spoločností sú investície do energetických inovácií vysoko riskantné, a bez verejnej podpory (politickej a finančnej), sa vedenia nikto neujme. Takáto situácia nastáva obzvlášť v prípadoch, kedy je potrebné vynaložiť veľké finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry.

„Investície, hlavne tie systémovej povahy, vyžadujú dlhodobú istotu a stabilitu politických vízií, právneho rámca a taktiež cielené stimuly. Pri tvorbe týchto podmienok je nutné zdôrazniť dôležitosť princípu technologickej neutrality. Všetky zdroje, od obnoviteľných zdrojov energie až po technológie čistého spaľovania uhlia, by mali byť využité čo najefektívnejším spôsobom, udržateľným z hľadiska životného prostredia, aby bola zabezpečená naša energetická nezávislosť a tým pádom aj bezpečnosť”, zdôraznil Jerzy Buzek, europoslanec a predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku.

Členovia CEEP a iné firmy a spoločnosti zo strednej Európy, ktoré sa zúčastnili na tomto evente, prejavili svoju pripravenosť prispieť k splneniu všetkých európskych cieľov v oblasti klímy a energetiky, pokiaľ to nebude brániť ekonomickému rozvoju tohto regiónu.

„Okrem konsolidácie regulačného rámca a zabezpečovania prístupu k financiám sa Európska komisia sústredí aj na rozvoj a zavádzanie nových technológií ktoré budú poháňať transformáciu energetického systému v Európe. Toto je zvlášť dôležité pre krajiny strednej Európy,“ komentoval generálny riaditeľ pre energetiku v Európskej komisii Dominique Ristori.

Tento event spoluorganizovali Central Europe Energy Partners a Európska komisia s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu 11. decembra v Bruseli. Druhý ročník tohto podujatia bol pripravený v spolupráci s partnermi z Českej republiky (Masarykova univerzita), Maďarska (REKK), Litvy (Kaunas University of Technology), Poľska (Sobieski Institute), Rumunska (Romanian Energy Center) a Slovenska (SFPA) ako aj s poľskou Electric Vehicle Promotion Foundation.

 

Central Europe Energy Partners (CEEP) reprezentuje záujmy energetických a energeticky-náročných firiem strednej Európy, predovšetkým v oblasti podpory vyváženej transformácie energetického systému v súlade v princípom technologickej neutrality, a v oblasti posilnenia energetickej bezpečnosti regiónu a rámci európskej energetickej a klimatickej politiky.
 

More information

@CEEP_energy

#CEDEnergy
www.ceep.be
/cede2017