Cezhraničné Dialógy II.

25. septembra 2014 - Dvorana Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov

CEZHRANICNE DIALOGY II. : Posilnenie rozvoja prihraničnej oblasti medzi EU a Ukrajinou so zreteľom na regionálny rozvoj, investície a rozvoj sociálneho kapitálu v oblasti cezhraničnej spolupráce (Zdieľanie skúsenosti medzi Slovenskom-Ukrajinou-Nemeckom-Maďarskom-Poľskom)

Miesto: Dvorana Evanjelického kolégia, na Hlavnej 137 v Prešove

Dátum: 25. septembra 2014 o 9.00

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do 23. septembra 2014 do 13:00, a to e-mailom na sira@sfpa.sk alebo telefonicky na 0911 386 948.

Program Cezhranicne dialogy II.

V tejto sekcii sú k dispozícii prezentácie jednotlivých panelistov a panelistiek: Barnas

Brigitta Majorne Laszlo

Dauderstadt

Chabrecek

Jurcisin

Kolomycew

Luksa

Minarova

Mytryayeva

NatalieNosa

Staalesen

Tapak