Desať rokov Slovenskej republiky v NATO

25. septembra 2014 - Bratislava, Austria Trend Hotel

DESAŤ ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NATO

25. september 2014 / Austria Trend Hotel

 

Otvorenie konferencie

Dušan FISCHER, analytik, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA)
Miloš KOTEREC, štátny tajomník, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

prof. Juraj STERN, predseda Správnej rady SFPA

1. Panel: Budúcnosť NATO

Spojenci majú za sebou ďalší NATO summit. Začiatkom októbra nastupuje do úradu nový generálny tajomník Jens Stoltenberg. Aké sú pre neho odporúčania? V čom by mal byť iný ako jeho predchodca? Aká je úloha NATO v súčasnosti a aká bude v budúcnosti?

Moderátor: Dušan FISCHER, analytik, Výskumné centrum SFPA František ŠEBEJ, predseda, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Komentár: Marian MAJER, analytik, CEPI

2. Panel: Dekáda v NATO – dostatočne využitý potenciál?

Slovensko v roku 2014 oslávilo desať rokov členstva v Aliancií. Vstupom sa Slovensko dostalo do elitného klubu medzinárodného spoločenstva. Vnímame to tak? Čo znamenal vstup do NATO pre Slovensko v roku 2004 a čo znamená členstvo dnes? Aké sú ďalšie výzvy pre Slovensko v oblasti obrany? Plníme si záväzky? Kde ostávajú naše limity?

Moderátor: Mário NICOLINI, Slovenská atlantická komisia Róbert ONDREJCSÁK, riaditeľ, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy
Ivo SAMSON, riaditeľ, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií

3. Panel: Verejná diplomacia NATO v Strednej Európe

Kríza na Ukrajine odhalila určité nedostatky vo verejnej diplomacií NATO v Strednej Európe, konkrétne na Slovensku. Ako vyplýva z posledných prieskumov verejnej mienky, väčšina opýtaných Slovákov je na strane Ukrajiny a Ukrajincov. No spoločnosť je stále rozdelená pri témach úlohy NATO a prítomnosti spojeneckých vojsk v Európe a na Slovensku. Ako sa vyvíjala podpora pre NATO medzi verejnosťou od vstupu Slovenska do Aliancie? Ako sa dá zlepšiť vnímanie NATO na Slovensku v súvislosti so súčasným stavom vzťahu Aliancie s Ruskom?

Moderátorka: Monika MASARIKOVÁ, doktorandka, Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika
Oľga GYÁRFÁŠOVÁ, odborná asistentka, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied Univerzity Komenského

Barbora MARÔNKOVÁ, programová riaditeľka, Divízia verejnej diplomacie, NATO HQ
Alexander DULEBA, riaditeľ, Výskumné centrum SFPA
mjr. Milan VANGA, bývalý hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Komentár: Štefan HRÍB, šéfredaktor, .týždeň

10 Rokov SR v NATO – Program svk FINAL

Konferencia 10 rokov SR v NATO – report

(report)

Dňa 25. augusta 2014 sa uskutočnila odborná hodnotiaca konferencia Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s názvom „Desať rokov Slovenskej republiky NATO.“ Cieľom konferencie bolo vtroch paneloch zhodnotiť prvých desať rokov Slovenska v Severoatlantickej aliancií v politickej a bezpečnostnej oblasti, a v oblasti verejnej diplomacie.

Konferenciu otvoril Dušan Fischer, analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Po ňom nasledoval s prejavom štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, profesor Juraj Stern.

V prvom paneli vystúpil poslanec NR SR a predseda Zahraničného výboru František Šebej, ktorý sa vo svojom úvodnom príhovore venoval vnímaniu NATO na Slovensku a dôvere obyvateľov členských štátov voči Aliancií. Po výstupe Františka Šebeja nasledoval komentár analytika Central European Policy Insitute (CEPI) Mariana Majera, ktorý predstavil najväčšie hrozby a výzvy na domácej a zahraničnej bezpečnostnej scéne. Počas panelu sa diskutovalo o samite NATO vo Walese, ako aj o budúcej úlohe NATO v Európe. Z odborného publika prichádzali otázky, ktoré sa týkali zmien bezpečnostného priestoru, kyberbezpečnosti ako novej hrozby, dlhodobých vízií a koncepcií členských štátov a súčasnej politike Vlády SR.

Druhý panel sa zaoberal (ne)využitým potenciálom Slovenska v NATO v témach domácej obrany. Vystupujúcimi v paneli boli riaditeľ Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Akadémie ozbrojených síl Ivo Samson a riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy a bývalý štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák. Počas panelu rezonovali najmä témy týkajúce sa obrany, politiky Ministerstva obrany SR, a aktuálneho stavu Ozbrojených síl SR. Počas diskusie sa kládli otázky zamerané na obranný rozpočet a legislatívne opatrenie súvisiace s tvorbou rozpočtu a iných strategických bezpečnostných a obranných dokumentov.

Tretí panel bol najpočetnejší. Predstavili sa vňom odborná asistentka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Oľga Gyárfášová, programová riaditeľka Divízie verejnej diplomacie NATO Barbora Marônková, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba, a bývalý hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky major Milan Vanga. Vzhľadom na široké spektrum odbornosti panelistov sa debata venovala niekoľkým motívom. Hlavnou témou bola debata overejnej mienke avnímaní bezpečnosti na Slovensku avstrednej Európe. Stým súviselo aj súčasné postavenie príslušníkov Ozbrojených síl SR a ich vnímanie v spoločnosti. Ako pozitíva desiatich rokov členstva SR vNATO sa vyzdvihlo najmä pripravenosť a orientovanie sa v medzinárodnom dianí. Rovnako sa spomenulo ako pozitívum vytvorenie silnej bezpečnostnej komunity. Za najväčšie výzvy, ktoré by mali byť adresované v budúcnosti sa dá považovať zvyšovanie informovanosti občanov ofungovaní NATO, nasadení OS SR a pozdvihnutie vnímania bezpečnosti a bezpečnostných hrozieb medzi širšou verejnosťou.

Po skončení konferencie nasledoval krátky brífing pre novinárov, ktorého témou bola súčasná situácia na Ukrajine astav obrany SR. Brífing nepriamo nadväzoval na témy konferencie, ale okrem Ukrajiny sa dotkol aj bezpečnostnej hrozby teroristického hnutia Islamský štát v Sýrií a Iraku.

Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Divíziou verejnej diplomacie NATO.