EÚ v roku 2016: ako odolávať odstredivým silám

17. júna 2016 - Ministry of Foreign and European Affairs, Hlboká cesta 2, Bratislava

Organizátori

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK)

Partneri

Nadácia Friedricha Eberta (FES)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
EurActiv.sk
Ad hoc

Ciele

Hlavným cieľom konferencie je diskutovať o tom ako posilniť odolnosť EÚ a členských krajín voči odstredivým integračným silám. Konferencia zhodnotí aktuálny stav a pridanú hodnotu dlhodobých spoločných projektov ako sú menová či energetická únia a bezpečnostná politika EÚ a úlohu spoločných inštitucionálnych nástrojov, pričom sa aktuálne zameria na nadchádzajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ. Konferencia sa zároveň bude venovať hospodárskym problémom členských krajín a možnostiam EÚ prispieť k priaznivejšiemu ekonomickému prostrediu v Európe.

Program konferencie (SK)

Program konferencie (EN)