EÚ v roku 2014: Nové inštitúcie, nové reformy?

23. októbra 2014 - Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR), Hlboká cesta 2, Bratislava

 

tum: 6. júna 2014   Miesto: Kongresová sála  MZVa EZ SR, Hlbokácesta 2, Bratislava
Organizátori: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Zastúpenie Európskej

komisie na Slovensku (ZEK)

 

Partneri: Nadácia Friedricha Eberta (FES), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, EurActiv.sk

 

Ciele: Prvým cieľom konferencie je diskutovať o stave EÚ po voľbách do
Európskeho parlamentu. Konferencia rozoberie scenáre pre tvorbu nových
inštitúcií a politických priorít EÚ. Druhým cieľom konferencie je diskutovať
o správach a odporúčaniach Európskej komisie vo vzťahu k Národným
programom reforiem s osobitným zameraním na Slovensko. Správa Európskej
komisie o Národnom programe reforiem bude publikovaná začiatkom júna
2014.
Jazyky: Slovenčina a angličtina so simultánnym tlmočením
PROGRAM KONFERENCIE
9:00 Otvorenie
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Michael Petráš, kancelária FES v Slovenskej republike
Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA
9:10 Úvodný príhovor
Moderátor Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA
Vystupujúci: Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
9:30 Príhovor a následná diskusia
Moderátor Juraj Stern, predseda správnej rady SFPA
Vystupujúci Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie
10:45 Prestávka

 

Program podujatia EÚ v roku 2014 Nové inštitúcie, nové reformy

sdfsfsdfsdf

www.sfpa.sk

ehrfherfkjherkfjherkrh