EÚ v roku 2017: ako zaistiť lepšiu budúcnosť Európy?

19. júna 2017 - Kongresová sála, MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava

Live stream:

Organizátori: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK) – EU Citizens Dialogue

Partneri: Friedrich Ebert Foundation (FES), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Mega&Loman a EurActiv.sk

Cieľ: Hlavným cieľom konferencie je zanalyzovať stav EÚ a preskúmať jej praktický potenciál a pridanú hodnotu pre členské štáty. Špecificky sa konferencia zameria na tri kľúčové oblasti aktivít EÚ. Po prvé ponúkne politickú debatu o nástrojoch, ktorými EÚ môže inovovať a modernizovať európsku ekonomiku. Po druhé preskúma politickú architektúru EÚ v kontexte brexitu a Bielej knihy o budúcnosti Európy, ktorú predstavila Európska komisia. Po tretie, konferencia sa zameria aj na slovenskú reformnú agendu založenú na špecifických odporúčaniach publikovaných Európskou komisiou v máji 2017.

PROGRAM (EN)  / PROGRAM (SK)

https://goo.gl/forms/w4k05fKTFNCyTTlK2