Podpora energoefektívnych riešení na Ukrajine: skúsenosti SR

26. apríla 2017 - Užhorod, Delfin

Organizátori: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Centrum pre strategické partnerstvo

Jazyk: slovenský, ukrajinský

Cieľ: Cieľom širšieho seminára pre predstaviteľov ukrajinských menších miest a obcí na tému energetickej efektívnosti v mestách bude primárne, aj prostredníctvom slovenského experta, odprezentovať agendu energetickej efektívnosti v mestách a obciach a odprezentovať konkrétne slovenské projekty, fungujúce riešenia a diskutovať o postupoch ich realizácie, ako aj možnostiach financovania projektov. 

Uzhorod 26. 4._Final agenda