Prezentácia publikácie: „Súčasné slovensko-poľské vzťahy“

23. marca 2017 - Prednášková sála Univerzitnej knižnice, ul. Ventúrska 11, Bratislava

Vážené dámy, vážení páni,

aký obraz by sme uvideli, keby sme sa pozreli na súčasné slovensko-poľské vzťahy od roku 1993? Ako Poľsko prijalo vznik nezávislého Slovenska a ako si Slovensko nanovo usporiadalo vzťahy so severným susedom? Odpovede na uvedené otázky nám poskytuje publikácia „SÚČASNÉ SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY“. Je to prvý tohto druhu sprievodca rôznymi oblasťami poľsko-slovenských vzťahov. V publikácii nájdete príspevky venované politickej, hospodárskej, obrannej, energetickej, cezhraničnej spolupráci a spolupráci v oblasti  dopravy, ale aj spoločným aktivitám v rámci Európskej únie alebo v oblasti východnej politiky. Zoznam uvedených oblastí nie je vyčerpávajúci, je to autorský výber analytikov Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave (RC SFPA) a Centra východných štúdií vo Varšave, ktorí chceli priblížiť priestor ich záujmu a pôsobenia širšej verejnosti. Treba zdôrazniť, že každý príspevok napísali spoločne poľský a slovenský autor, čo si samo osebe vyžaduje značnú mieru vzájomnej dôvery a porozumenia, ktoré sú v zahraničnej politike neoceniteľné. Za pozornosť stojí, že táto výnimočná publikácia sa súčasne objavuje na poľskom aj na slovenskom trhu.

Prezentácie, na ktorú Vás chceme srdečne pozvať, sa za slovenskú stranu zúčastnia riaditeľ RC SFPA ALEXANDER DULEBA a analytici SFPA VLADIMÍR BILČÍK, SAMUEL GODA a TOMÁŠ STRÁŽAY. Poľskými účastníkmi prezentácie budú: veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike LESZEK SOCZEWICA a analytici Centra východných štúdií vo Varšave MATEUSZ GNIAZDOWSKI a JAKUB GROSZKOWSKI. Stretnutie, ktoré sa bude konať 23. MARCA 2017 O 17:30 v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice (ul. Ventúrska 11, Bratislava), moderuje redaktor denníka Postoj JAROSLAV DANIŠKA.