Zasadanie platformy vládneho a mimovládneho sektora pre spoluprácu a pôsobenie SR v rámci Východného partnerstva

12. decembra 2013 - Dom Európy, Palisády 29, Bratislava

Zasadanie platformy vládneho a mimovládneho sektora pre spoluprácu a pôsobenie SR v rámci Východného partnerstva

Miesto:  Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava od 9:30 do 13:00

Dátum: 12. december 2013

Prosíme tých, ktorí sa ešte neregistrovali na ivancikova@sfpa.sk, aby tak urobili do 11.12.2013, keďže sa nám plní kapacita miestnosti.

Program: EaP Platforma