Dušan Fischer

Výskumný pracovník

Späť na zoznam

Je vedúci výskumník programu Medzinárodná bezpečnosť. Dušan študoval v Centre Amerických štúdií na Univerzite v Heidelbergu, absolvoval Program bezpečnostných štúdií v Centre George C. Marshalla a pôsobil vo veliteľských štruktúrach NATO. Do SFPA nastúpil v roku 2014 a vo svojom výskume sa venuje domácej a zahraničnej politike USA, Euroatlantickým vzťahom, medzinárodnej bezpečnosti,  bezpečnostnej a obrannej politike SR.   e-mail: fischer@sfpa.sk