Štefan Bako

Projektový manažér

Späť na zoznam

Je mladší výskumný pracovník a projektový manažér v programe Európske štúdia. Študuje na Katedre politológie FiF UK v Bratislave. V SFPA pôsobí od roku 2012 a venuje sa európskej a slovenskej zahraničnej politike a fungovaniu inštitúcií EÚ.