Vladimír Benč

Výskumný pracovník

Späť na zoznam

Vladimír Benč je výskumným pracovníkom a projektovým manažérom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., vedúcim programu Hospodárska politika a rozvojová spolupráca. V roku 2000 ukončil inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite Bratislava (Podnikovo-hospodárska fakulta v Košiciach) so špecializáciou na marketing a manažment. V rokoch 2000-2001 pôsobil ako projektový koordinátor na Prešovskej regionálnej komore SOPK. Od roku 2000 taktiež pracoval ako mladší výskumný pracovník v Prešovskej pobočke SFPA, kde pôsobí doteraz. Od roku 2003 do 2006 bol vedúcim sekcie pre regionálny rozvoj v rámci Grémia tretieho sektora a tiež interným expertom IV. pracovnej skupiny Národného konventu o EÚ. Od roku 2007 je prizývaným expertom Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a v rokoch 2009 až 2012 bol členom Správnej rady Karpatského euroregiónu Slovensko. Odborne sa venuje problematike hospodárskych politík, regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráci.