Newsletter – Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT.

Hlavným poslaním EDIC Prešov je zvyšovanie povedomia, vedomostí a informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o všetkých oblastiach činností EÚ, jej inštitúcií a o činnostiach, ktoré majú vplyv na každodennú činnosť obyvateľov prešovského regiónu i SR.

Primárnym cieľom EDIC Prešov je svojou informačnou, propagačnou, edukačnou i sprostredkovateľskou činnosťou priblížiť EÚ občanom regiónu, a to poskytovaním objektívnych a nezávislých informácií o EÚ, jej inštitúciách, politikách, prioritách, aktivitách.

Súčasne je však ambíciou EDIC Prešov postupne aktívne zapájať občanov prešovského regiónu do diskusií a „formovania“ európskych politík.

Prečítajte si náš prvý newsletter: Newsletter (PDF)