Najbližšie podujatie

Slovensko a Poľsko v EÚ a NATO

Poľský inštitút, Námestie SNP 27, Bratislava

26. novembra 2019

Registrácia Program

European Union