Najbližšie podujatie

Prečo sú potraviny v Rakúsku kvalitnejšie?

Wave CNK, Hlavná 121, Prešov

24. apríla 2018

Registrácia Program

Hospodárska a rozvojová politika