Najbližšie podujatie

(Zrušené) Diskusia lídrov: Európske výzvy a volebné programy politických strán

Aula Ekonoickej univerzity v Braitslave

29. októbra 2019

Registrácia Program

Stredná a juhovýchodná Európa