Diversity of gas supplies as a key precondition for the effective V4 gas market

Autori publikácie: J. Osička, P. Plenta, V. Zapletalová
Dátum publikácie: 10. marca 2015

Zoznam publikácii

b08

Diversity of gas supplies as a key precondition for the effective V4 gas market (PDF)