Poučenia z plynovej krízy v januári 2009 – Analýza príčin vzniku, pravdepodobnosti opakovania a návrhy opatrení na zvýšenie energetickej bezpečnosti SR v oblasti dodávok zemného plynu

Autori publikácie: A. Duleba
Dátum publikácie: 30. októbra 2009

Zoznam publikácii

2009_Duleba_plynova kriza (PDF)