Ročenka zahraničnej politiky SR 2000

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 1. marca 2001

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2000 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2000 (PDF)