Ročenka zahraničnej politiky SR 2001

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 2. februára 2002

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2001 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2001 (PDF)