Ročenka zahraničnej politiky SR 2002

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 3. marca 2003

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2002 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2002 (PDF)