Ročenka zahraničnej politiky SR 2006

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 5. marca 2007

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2006 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2006 (PDF)