Ročenka zahraničnej politiky SR 2008

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 18. februára 2009

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2008 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2008 (PDF)