Ročenka zahraničnej politiky SR 2016

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 26. mája 2017

Zoznam publikácii

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy [PDF]