Zapojenie orgánov ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky do multilaterálnych platforiem Východného partnerstva

Autori publikácie: V. Benč, A. Duleba
Dátum publikácie: 20. januára 2014

Zoznam publikácii

Zapojenie orgánov ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky do multilaterálnych platforiem Východného partnerstva (PDF)