SFPA o zahraničnej politike Slovenska po voľbách

Autori publikácie: P. Brezáni, A. Duleba, S. Goda, J. Hajko, P. Kováč, K. Tóth, T. Strážay
Dátum publikácie: 14. februára 2020

Zoznam publikácii

Na Slovensku prišlo k  strate konsenzu o  zahraničnopolitických prioritách SR. Dôsledkom tohto vývoja je spochybňovanie členstva SR v  EÚ a  najmä NATO viacerými politickými aktérmi, vrátane niektorých predstaviteľov koaličných strán. Parlamentné voľby vo februári 2020 by mali byť impulzom na obnovenie strateného konsenzu. SFPA, ako najstarší zahraničnopolitický think tank navrhuje v dokumente SFPA O ZAHRANIČNEJ POLITIKE SLOVENSKA PO VOĽBÁCH riešenia v  šiestich oblastiach:

Zhrnutie: SFPA o zahraničnej politike Slovenska po voľbách

Celý dokument: SFPA o zahraničnej politike Slovenska po voľbách