Najnovšie publikácie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2019

Pokračovanie

Codes of E[U]NERGY 2.0

Pokračovanie

SFPA o zahraničnej politike Slovenska po voľbách

Pokračovanie

Postoje politických strán k energetickým a klimatickým témam

Pokračovanie

Representation of the regions in the European Union: the V4 experience

Pokračovanie

Učebný text: Výzvy a problémy zahraničnej politiky SR

Pokračovanie

10 EaP years

Pokračovanie

Arms Control – the ultimate challenge: Perspective from Slovakia

Pokračovanie

From Warsaw to Tirana: Overcoming the past together

Pokračovanie

Trendy vo vyšehradskej zahraničnej politike 2019

Pokračovanie

A trouble-free neighbor: What should Ukraine change in relations with Slovakia?

Pokračovanie

EU Elections 2019: What do the Central European Political Parties stand for?

Pokračovanie

Strategické partnerstvo EÚ a Japonska

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2018

Pokračovanie

25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

Pokračovanie

Kanada a Slovensko: Prvých 25 rokov

Pokračovanie

EMU reform as a case – study for multispeed integration

Pokračovanie

Report CEEC 2018

Pokračovanie

Frozen ground: Role of the OSCE in protracted conflicts. Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship

Pokračovanie

CODES OF E[U]NERGY

Pokračovanie

VISEGRAD PRAISED AND CURSED

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2017

Pokračovanie

Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE

Pokračovanie

EU’S CHALLENGES

Pokračovanie

Friend, Partner, Ally / Priateľ, Partner, Spojenec

Pokračovanie

Innovation of Energy Sector in Slovakia: high hopes without strategy?

Pokračovanie

Russian Non-linear Warfare in Ukraine and Moldova: Lessons for Visegrad Countries

Pokračovanie

EU Energized 2.0

Pokračovanie

Slovenská republika a OBSE: Začiatok diskusie o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť

Pokračovanie

Integration Without Membership: Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU

Pokračovanie

Ukraine and the Energy Union

Pokračovanie

Skvalitňovanie manažmentu Slovensko-Ukrajinskej hrance

Pokračovanie

Nelegálna migrácia na Slovensko-Ukrajinskej hranci

Pokračovanie

Policy Papers (12) – CBC01014

Pokračovanie

Policy Papers (7) – CBC01018

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“, CBC 01017

Pokračovanie

Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom “, CBC 01018

Pokračovanie

Hranice a cezhraničná spolupráca: Úvod do výskumu hraníc

Pokračovanie

Human Security and Security Sector Reform in Eastern Europe

Pokračovanie

Filter publikácií