Najnovšie publikácie

VISEGRAD PRAISED AND CURSED

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2017

Pokračovanie

Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE

Pokračovanie

EU’S CHALLENGES

Pokračovanie

Friend, Partner, Ally / Priateľ, Partner, Spojenec

Pokračovanie

Innovation of Energy Sector in Slovakia: high hopes without strategy?

Pokračovanie

Russian Non-linear Warfare in Ukraine and Moldova: Lessons for Visegrad Countries

Pokračovanie

EU Energized 2.0

Pokračovanie

Slovenská republika a OBSE: Začiatok diskusie o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť

Pokračovanie

Integration Without Membership: Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU

Pokračovanie

Ukraine and the Energy Union

Pokračovanie

Skvalitňovanie manažmentu Slovensko-Ukrajinskej hrance

Pokračovanie

Nelegálna migrácia na Slovensko-Ukrajinskej hranci

Pokračovanie

Policy Papers (12) – CBC01014

Pokračovanie

Policy Papers (7) – CBC01018

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“, CBC 01017

Pokračovanie

Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom “, CBC 01018

Pokračovanie

Hranice a cezhraničná spolupráca: Úvod do výskumu hraníc

Pokračovanie

Human Security and Security Sector Reform in Eastern Europe

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2016

Pokračovanie

Súčasné slovensko-poľské vzťahy / Współczesne stosunki polsko-słowackie

Pokračovanie

Postavenie SR v európskej a globálnej bezpečnostnej sfére (študijné texty)

Pokračovanie

Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Central and Eastern Europe. Good practices and limits of transferability

Pokračovanie

Is There a Shared Transition Experience?

Pokračovanie

Advocacy Strategy for the EU Integration of the Western Balkans

Pokračovanie

Protracted Conflicts in the OSCE Area

Pokračovanie

EU Energized

Pokračovanie

What To Do With the UK? EU perspectives on Brexit

Pokračovanie

The View at 25: Visegrád’s Silver Anniversary

Pokračovanie

Single Gas Market and Energy Security in the Visegrad States: Models, Challanges, Perspectives

Pokračovanie

Samit NATO vo Varšave

Pokračovanie

Should We Upgrade the V4-Turkey Dialogue?

Pokračovanie

Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries

Pokračovanie

International Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society

Pokračovanie

Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine

Pokračovanie

Towards an EU global strategy – Consulting the experts

Pokračovanie

Slovakia: (Re)Discovering of the international crisis management

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2015

Pokračovanie

V. Bilčík: EU Global Strategy Expert Opinion

Pokračovanie

Filter publikácií