Najnovšie publikácie

Trendy vo vyšehradskej zahraničnej politike 2019

Pokračovanie

A trouble-free neighbor: What should Ukraine change in relations with Slovakia?

Pokračovanie

EU Elections 2019: What do the Central European Political Parties stand for?

Pokračovanie

Strategické partnerstvo EÚ a Japonska

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2018

Pokračovanie

25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov

Pokračovanie

Kanada a Slovensko: Prvých 25 rokov

Pokračovanie

EMU reform as a case – study for multispeed integration

Pokračovanie

Report CEEC 2018

Pokračovanie

Frozen ground: Role of the OSCE in protracted conflicts. Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship

Pokračovanie

CODES OF E[U]NERGY

Pokračovanie

VISEGRAD PRAISED AND CURSED

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2017

Pokračovanie

Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE

Pokračovanie

EU’S CHALLENGES

Pokračovanie

Friend, Partner, Ally / Priateľ, Partner, Spojenec

Pokračovanie

Innovation of Energy Sector in Slovakia: high hopes without strategy?

Pokračovanie

Russian Non-linear Warfare in Ukraine and Moldova: Lessons for Visegrad Countries

Pokračovanie

EU Energized 2.0

Pokračovanie

Slovenská republika a OBSE: Začiatok diskusie o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť

Pokračovanie

Integration Without Membership: Potential and limits of Ukraine’s Association with the EU

Pokračovanie

Ukraine and the Energy Union

Pokračovanie

Skvalitňovanie manažmentu Slovensko-Ukrajinskej hrance

Pokračovanie

Nelegálna migrácia na Slovensko-Ukrajinskej hranci

Pokračovanie

Policy Papers (12) – CBC01014

Pokračovanie

Policy Papers (7) – CBC01018

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici“, CBC 01017

Pokračovanie

Jazyky národnostných menšín v ukrajinsko-slovenskom pohraničí

Pokračovanie

Pracovné zošity I – VI, v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom “, CBC 01018

Pokračovanie

Hranice a cezhraničná spolupráca: Úvod do výskumu hraníc

Pokračovanie

Human Security and Security Sector Reform in Eastern Europe

Pokračovanie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2016

Pokračovanie

Súčasné slovensko-poľské vzťahy / Współczesne stosunki polsko-słowackie

Pokračovanie

Postavenie SR v európskej a globálnej bezpečnostnej sfére (študijné texty)

Pokračovanie

Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Central and Eastern Europe. Good practices and limits of transferability

Pokračovanie

Is There a Shared Transition Experience?

Pokračovanie

Advocacy Strategy for the EU Integration of the Western Balkans

Pokračovanie

Protracted Conflicts in the OSCE Area

Pokračovanie

EU Energized

Pokračovanie

What To Do With the UK? EU perspectives on Brexit

Pokračovanie

Filter publikácií