SFPA - Slovak Foreign Policy Affairs


Členstvo

Členom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem napomáhať rozvoju a posilňovaniu zahranično-politických kontaktov medzi osobami a inštitúciami zaoberajúcimi sa zahraničnou politikou na Slovensku a v zahraničí. Členstvo v SFPA je dobrovoľné, otvorené pre každého bez ohľadu na ich politické a náboženské zameranie.

Svojím členstvom podporíte inštitúciu špeciálneho zamerania a získate nasledujúce výhody:

  • Pozvánku na všetky pravidelné podujatia SFPA (Jour Fixe, Modern Foreign Policy a Debatné kluby), na ktorých získate aktuálne informácie z oblasti zahraničnej politiky, vedy, ekonomiky a žurnalistiky. Našimi hosťami sú ministri, poslanci, veľvyslanci, analytici a žurnalisti.
  • Pozvánku na špeciálne prednášky, výstavy a prezentácie.
  • Dvojmesačník Zahraničná politika, ktorý je jediným slovenským odborným periodikom a ktorý sa venuje zahraničnej politike, medzinárodným vzťahom a širším politologickým témam a zároveň vychádza v slovenskom jazyku. Autormi článkov sú renomovaní domáci a zahraniční analytici.
  • Každodenný prístup do knižnice, k elektronickej databáze publikácií a článkov.

Členský príspevok

Fyzická osoba: Príspevok 26,60 € na rok - študenti 13,30 €, dôchodcovia 10 €.
Právnická osoba: Príspevok 830 € na rok.
Čestný člen: Osoby prijaté za člena členskou schôdzou SFPA.
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Prosíme Vás, aby ste svoj členský príspevok posielali na konto:
č. účtu 262 78 44 935 / 1100, Tatrabanka

Meno:*     Priezvisko:*
Titul:     Dátum narodenia:*
Adresa:     Telefón:
Fax:
E-mail:
Poukazovaný príspevok:* 13,30 €
26,60 €
10,- €
830,- €
Iný príspevok:,- €
Príspevok spolu:,- €
Stávam sa členom SFPA od:* (* - Nutné položky)

       

© Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku