Stretnutie pracovnej skupiny Dezinformácie a populizmus (Národný konvent o EÚ)

Zasadnutie pracovnej skupiny projektu Národný konvent o EÚ v Trnave a Nitre