Súťaž: Nový vizuál Café Európa

Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) vyhlasujú verejnú súťaž na nový vizuál projektu Café Európa.

Cieľom je vytvorenie novej vizuálnej identity projektu Café Európa. Konkrétnym cieľom súťaže je oživiť grafický dizajn a imidž projektu, aby sa idea a aktivity Café Európa komunikovali jednoducho, jednotne a atraktívne voči projektovému publiku.

Súťažné návrhy predstavia:

  1. Návrh nového loga Café Európa, ktoré bude integrálnou súčasťou jednotného dizajnu verejnej komunikácie. Logo musí byť jednoducho rozpoznateľné a použiteľné pri komunikácii cez sociálne siete (Facebook, Twitter, Instagram) ako i vhodné pre použitie na reklamných predmetoch (tričká, šálky, perá a pod.).
  2. Návrh nového konceptu plagátov založených na jednotnom dizajne pre všetky podujatia a zároveň jednoduchej individuálnej schematickej ilustrácii k jednotlivým podujatiam s konkrétnou témou (napríklad európska bezpečnosť, boj s extrémizmom či budúcnosť spoločnej meny). Cieľom je zvýšiť konzistentnosť a rozpoznateľnosť značky Café Európa.

Termín dodania súťažných návrhov: 31. mája 2017 do 15:00

Kompletné znenie výzvy: Súťaž – Vizuál projektu Café Európa [PDF]