Tlačová správa: SET Plan 2016 – CEEC X

SET PLAN 2016 – CEEC X uzatvorila Slovenské predsedníctvo

 

V dňoch 30.11. až 1.12.2016 Bratislava hostila výročnú konferenciu venovanú strategickému plánu energetických technológií, SET Plan. Tá bola tohto roku spojená s už jubilejným, desiatym ročníkom najväčšej konferencie venovanej energetike v strednej Európe, Stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC). Toto podujatie bolo poslednou veľkou udalosťou Slovenského predsedníctva v rade EÚ.

V priestoroch hotela DoubleTree by Hilton sa na štrnástich paneloch a šiestich sprievodných podujatiach zišlo až 850 účastníkov z 51 krajín. Jednou z hlavných tém bol stav Energetickej únie a takzvaný „zimný legislatívny balíček“, ktorý deň po jeho odhalení v Bruseli prišiel do Bratislavy predstaviť podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Ten obsahuje 90 percent všetkej potrebnej legislatívy pre dobudovanie Energetickej únie.

Predseda Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Fatih Birol na konferencii predstavil Svetový energetický výhľad 2016. Ďalšími témami desiateho ročníka sa stali stratégie pre výskum, inovácie a konkurencieschopnosť, obnoviteľné zdroje energie, energetická efektívnosť, „múdre“ mestá smart cities, a v neposlednom rade integrácia energetických trhov v strednej Európe a v EÚ v oblastiach regulácie, plynu a elektrickej energie.

Všetky panely boli vysielané naživo prostredníctvom internetu. Ak ste konferenciu tento rok nestihli, záznamy sú dostupné na stránke konferencie, rovnako tak aj galéria.

Čo sme sa z diskusií počas týchto dní naučili je podľa mňa to, že máme odlišné energetické identity. Čo sa týka energie a energetiky, máme rozličné kultúry, rozličné hodnoty. A tak sa na energiu a energetiku pozeráme z rozličných perspektív.“ Zhrnul v jednom z posledných vystúpení konferencie riaditeľ SFPA Alexander Duleba. „Čo dnes teda potrebujeme, je dostať tieto rozličné energetické identity bližšie ku sebe. Myslím si, že to dosiahneme iba ak budeme diskutovať, počúvať sa navzájom. Konferencie ako je táto slúžia práve tomuto cieľu.“

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, Ministerstva školstva a Ministerstva hospodárstva SR, vďaka odhodlanej práci organizátorov zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI), a vďaka podpore generálneho partnera konferencie Stredoslovenskej energetiky, hlavného partnera konferencie Slovenských elektrární, ako aj partnerov konferencie Datatherm, a. s., eustream a. s., Ipesoft a. s., Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Transpetrol, a. s..

Závery a poučenia z tejto konferencie SFPA vydá v podobe zborníka v priebehu januára 2017.

Už teraz si môžete prečítať zhrnutie, ktoré vyšlo v spolupráci s portálom EurActiv.sk pod názvom „Energetika v strednej Európe„.