Vladimír Bilčík

Výskumný pracovník

Späť na zoznam

Je vedúci výskumník programu Európske štúdiá. Študoval na Swarthmore college (B.A.), University of Oxford (M.Phil.) a na Katedre politológie FiF UK (PhD.) V SFPA pôsobí od jesene 1999. Venuje sa európskej politike a zahraničnej politike SR, fungovaniu rozšírenej EÚ a Východnému partnerstvu. Ako pedagóg pôsobí na Katedre politológie FiF UK.