Ročenka zahraničnej politiky SR 2005

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 2. februára 2006

Zoznam publikácii

Ročenka zahraničnej politiky SR 2005 (PDF)

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2005 (PDF)