#CEEC 2021: Krajiny V4 čaká zásadná zmena energetického mixu i identity

Bratislava, 22. november 2021 |

Tlačová správa z 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie.