>
Tím SFPA
>
Matúš Mišík

Matúš Mišík

Matúš Mišík je spolupracovníkom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a docentom na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho hlavné výskumné zámery patrí dekarbonizácia a energetická bezpečnosť v EÚ a úloha vnímania v rámci rozhodovacieho procesu EÚ. Je autorom External Energy Security in the European Union (Routledge, 2019) a spolueditorom (s Veronikou Oravcovou) From Economic to Energy Transition. Three Decades of Transitions in Central and Eastern Europe (Palgrave, 2021) a Energy Humanities. Current State and Future Directions (Springer, 2021). Publikoval články v mnohých akademických časopisoch, medzi inými aj v Nature Energy, Energy, Energy Policy, Geopolitics, Československá psychologie, Journal of Popular Culture, Comparative European Politics, Asia Europe Journal, the International Spectator a Sociológia.

Projekty

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

V4 Energy Think Tank Platform
V4 Energy Think Tank Platform

With the aim of strengthening cooperation among the think tanks of the Visegrad countries in the field of energy, as well as promoting dialogue between the academic sector and decision-makers in this area, REKK (HU) as coordinator, along with SFPA (SK), the Instytut Jagielloński (PL) and AMO (CZ) as partners, have initiated the launching of the V4 Energy Think Tank Platform (V4ETTP) as a permanent think tank cooperation platform focusing on energy, operating from 2018.

Publikácie

Minilateral Cooperation in the EU Juraj Sýkora Matúš Mišík

Internal Cohesion, Group Dynamics, and Voting Behaviour of Selected State Blocks

CEEC 2021 REPORT Veronika Oravcová Matúš Mišík

Report sumarizujúci najdôležitejšie myšlienky, ktoré zazneli z úst rečníkov počas 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC) , ktorá sa konala 22. novembra 2021 v Bratislave.

Podujatia

22.11.2021  
Bratislava
Central European Energy Conference 2021
Central European Energy Conference 2021

The aim of the 15th CEEC conference is to discuss the upcoming changes in energy sector. The consequences of Covid-19 pandemic created an opportunity to speed up necessary changes of energy sector. The conference will discuss the opportunities brought by the Recovery Facility in V4 countries and will pay special attention to emissions reduction in cities, new developments in energy storage, rail sector, and decarbonisation in industry.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah