>
Novinky
>
Hľadáme finančného manažéra alebo manažérku medzinárodného projektu

Hľadáme finančného manažéra alebo manažérku medzinárodného projektu

Práca na polovičný úväzok v tíme v Bratislave projektu podporeného zo schémy Grantov EHP a Nórska.

Koho hľadáme

Hľadáme finančného manažéra/ku na polovičný úväzok (650 eur btto s možnosťou príplatkov) do tímu v Bratislave na projekt podporený zo schémy Granty EHP a Nórska (https://www.eeagrants.sk/), ktorého/ej pracovná náplň bude

primárne riadiť projekt z ekonomickej časti. Možnosť na dlhodobú spoluprácu a účasti na ďalších aktivitách.

Pracovná náplň:

 • zodpovedanie za finančné riadenie 1 medzinárodného projektu (SVK, UKR, NOR) – prebratie projektu až po koniec (po záverečnú finančnú správu, cca 10 mesiacov) – v spolupráci s finančnými koordinátormi (UKR a NOR) a projektovým manažérom
 • plánovanie výdavkov, sledovanie cash flow podľa harmonogramu prác a rizík a kontrolu dodržiavania stanoveného rozpočtu
 • kontrolovanie oprávnenosti výdavkov v zmysle príručky pre prijímateľa Grantov EHP
 • spracovanie zákaziek a príprava podkladov pre účtovníka
 • spracovanie finančných správ (priebežné a záverečná)
 • pravidelná komunikácia s členmi projektového tímu, dodávateľmi

Vzdelanie

 • min. vysokoškolské I. stupňa
 • ekonomické (v prípade dostatočných skúseností v odbore nie je podmienkou)

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • ruský jazyk – výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • minimálne 3 a viac rokov skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou manažovania projektov z NFM, EHP schém
 • Znalosti aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Schopnosť komunikovať v anglickom (B2) jazyku, výhodou je schopnosť komunikovať v ruskom jazyku.
 • vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti
 • základné manažérske znalosti (analýza, plánovanie, riadenie ľudí, kontrola, hodnotenie)
 • snaha a motivácia pri dosahovaní cieľov, zodpovednosť
 • schopnosť konštruktívne riešiť problémy, konflikty, sťažnosti
 • kreativita a inovatívne myslenie
 • analytické a komplexné myslenie
 • flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa zmenám (ad hoc situácie, dynamické prostredie)
 • ochota v prípade potreby cestovať kvôli projektom (cestovanie bude v rámci projektu výnimočné)

V prípade záujmu poskytneme dodatočné informácie pri osobnom rozhovore.

Kontaktné osoby: Jitka Ivančíková (ivancikova@sfpa.sk),
Peter Brezáni (brezani@sfpa.sk)

Tel: +421 2 5443 3151

O nás:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (RC SFPA) v rámci svojej činnosti poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky; vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu európskych politík, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti a implementuje projekty v rámci rozvojovej spolupráce a cezhraničnej spolupráce. Viac informácii o programoch a projektoch je dostupných na webovej stránke www.sfpa.sk.