>
Publikácie
>
Kosovo 1999 a slovenská spoločnosť

Kosovo 1999 a slovenská spoločnosť

Pavol Lukáč (ed.)

Zámerom vydávaného zborníka je zachytiť základné trendy v slovenskej spolčonosti v jej jednotlivých segmentoch, politických i sociálnych, vo vzťahu udalostiam, ktoré v marci roku 1999 rozvírili celosvetovú medzinárodno-politickú scénu. Išlo vojenskú operáciu NATO proti Juhoslovanskej zväzovej republike pod vedením Slobodana Miloševiča.

Táto publikácia vyšla láskavou podporou German Marshall Fund of the United States.