>
Publikácie
>
Minilateral Cooperation in the EU

Minilateral Cooperation in the EU

Internal Cohesion, Group Dynamics, and Voting Behaviour of Selected State Blocks
Juraj Sýkora Matúš Mišík

Štúdia Minilateral Cooperation in the EU je zameraná na analýzu, fungovanie a spoluprácu jednotlivých blokov a skupín v Európskej únii. Autori štúdie sa sústredili na kvantitatívnu analýzu prostredníctvom dát z hlasovaní pri Rade Európskej únie ako aj z iných verejne dostupných dát. Tieto dáta boli spracované a v kvalitatívnej analýze s nimi boli konfrontovaní veľvyslanci jednotlivých štátov, ktorí ozrejmili ich pohľad na spoluprácu jednotlivých minilaterálnych skupín.

Štúdia je v anglickom jazyku.