>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Lucia Virostková

Lucia Virostková

Autorka je novinárka a odborná asistentka na Katedre žurnalistiky FiF UK. V magisterskej a dizertačnej práci sa venovala otázkam európskej integrácie, dlhodobo spolupracuje s bruselským portálom Euobserver.