Roger Hilton

Autor je analytik organizácie GLOBSEC. Bol členom pracovnej skupiny pre otázky bezpečnosti Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN) a pôsobil v Canadian Global Affairs Institute.