#CEEC 2021: Cieľ nulových emisií CO2 do roku 2050 sa nepodarí dosiahnuť

Bratislava, 22. november 2021 |

Tlačová správa z 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie.