>
Novinky
>
#CEEC 2021: Cieľ nulových emisií CO2 do roku 2050 sa nepodarí dosiahnuť

#CEEC 2021: Cieľ nulových emisií CO2 do roku 2050 sa nepodarí dosiahnuť

Bratislava, 22. november 2021 | Tlačová správa z 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie.

Musíme začať spoplatňovať cesty a zlacňovať železnice! Ale to sa nedá s výdavkovým limitom 0,4 percenta HDP,“ uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal počas Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave.

Energetický sektor čelí veľkým zmenám, ktoré si vyžaduje zelená transformácia hospodárstva. Ich obsah je témou 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 22. novembra 2021 v Bratislave.

Organizátorom konferencie je Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR.

„Nárast cien energií spôsobilo prudké oživenie ekonomickej aktivity a nie zavádzanie zelených technológií,“ uviedol Tim Gould, hlavný ekonóm pre energetiku Medzinárodnej energetickej agentúry počas Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave.

Účastníci konferencie poukázali na fakt, že hoci sú deklarované klimatické ambície jednotlivých krajín vysoké, dáta o produkcii emisií ukazujú inú realitu. „Globálna produkcia emisií CO2 zostane do roku 2050 viac-menej stabilná, ale to nestačí na zastavenie otepľovania atmosféry. Ak by sa krajinám podarilo naplniť záväzky z klimatickej konferencie v Glasgowe, produkcia emisií by výrazne klesla,“ upozornil Tim Gould.

Podľa experta Medzinárodnej energetickej agentúry sa svetu nepodarí dosiahnuť deklarovaný cieľ nulových emisií CO2 do roku 2050. „Aj po naplnení všetkých aktualizovaných záväzkov krajín nám bude stále chýbať pokles globálnych emisií o približne 30%,“ dodal Tim Gould.

Na produkcii škodlivých emisií sa výrazne podieľa sektor dopravy. Preto sa v rámci dekarbonizácie hospodárstva uprednostňuje železničná doprava, ktorá sa vyznačuje nižšími emisiami a pozitivnym vplyvom na verejný priestor najmä v mestách.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal počas konferencie uviedol, že Slovensko nedáva do rozvoja koľajovej dopravy dostatočný objem peňazí a investičný dlh na železničnej infraštruktúre predstavuje dve miliardy eur.

„Musíme začať spoplatňovať cesty a zlacňovať železnice! Ale to sa nedá s výdavkovým limitom 0,4 percenta HDP,“ uviedol A. Doležal.

Česká republika sa snaží výrazne zvýšiť investície do železničnej výstavby a pripravuje ambiciózny projekt vysokorýchlostných železníc s rozpočtom 40 miliárd českých korún. „Prevádzková rýchlosť bude 320 km/h a minimálne 200 km/h. Teraz je projekt vo fáze schvaľovacieho procesu a prípravy štúdie uskutočniteľnosti,“ uviedol počas konferencie Pavel Paidar, riaditeľ odboru prípravy stavieb zo Správy železníc ČR.

autor: Eva Mihočková